Hur starta LOGGERNET.
Skrivit av Ulf/SM0LCB.

Med denna beskrivning hoppas jag att du lättsamt skall kunna installera och köra igång LOGGER med koppling till DX-kluster och LOGGERNET via programmet loggerTelenet.

Ett krav är att du har en fungerade installation av LOGGER av version 1.17 eller senare.


Installera programmet loggerTelnet

För att koppla upp sig mot DX-kluster från LOGGER måste du installera ett extraprogram som du kan hämta på http://welcome.to/logger. Gö via länken Internet så skall du komma til två länkar där man kan ladda ner programmet loggerTelnet. Troligen är det windows32 versionen du söker så ladda ner den på lämplig plats (t.ex. hemkatalogen för logger).

Detta är en ZIP-fil som du måste packa upp med lämpligt program. Alla filerna i ZIP-filen skall packas upp till hemkatalogen för LOGGER (den katalog där du har LOGGER.EXE liggande).


Prova loggerTelnet-programmet

Dubbelklicka på "loggerTelnetWin32-1_01.exe" programmet och du skall få följnade presentation efter att du valt "Program (Alt-P)" och "Connect". Skriv in adressen till DX-klustret enligt lista nedan.

  • sk3w.shacknet.nu       Port 8000

  • sk3gw.shacknet.nu     Port 8000

  • cluster.sk4bw.net       Port 8000

  • sm7gvf.dyndns.org     Port 8000

När du nu trycker på OK så kommer programmet att försöka kontakta det valda DX-klustret via din befintliga internetkoppling. Om du inte har någon internetkoppling så kommer detta inte att fungera, så denna måste du aktivera på annat sätt om den ej är aktiv.

Du bör om allt fungerar få en svarstext från DX-klustret i still med detta bild,


Inställningar i LOGGER

Nu skall du starta LOGGER med lämplig test. När LOGGER är igång så skall vi göra ett antal inställningar under P-radio menyn,

Terminal Setup

Terminal skall vara inställd för "DX-Spider/L-Net" om du skall använda både DX-klusterfunktionen samt LOGGERNET. Om du inte önskar LOGGERNET välj valet "DX-cluster/DX-spider".

Communication Setup

Port skall vara FILE.
EOL
skall vara CRLF.

Keep alive

Aktivera denna "YES" om du kör DX-Spider och LOGGERNET via mobiltelefon d.v.s. GPRS eller liknade teknik. Om inte så kan din uppkoppling koppla ner utan anledning p.g.a. inaktivitet över GPRS-nätet.


Prova via uppkoppling via LOGGER

Nu är det dags att prova om vi kan koppla upp från LOGGER via loggerTelnet. Först skall du ha LOGGER snurrande med inställningar enligt ovan. Tryck på CTRL-T varvid du skall få upp ett terminalfönster. (Du stänger terminalfönstret med ESC knappen).

Starta nu loggerTelnet-programmet och koppla upp dig mot önskat DX-kluster. Senast använda adress finns kvar i fältet för adressen.

Vid uppkoppling skall du se att texten som kommer upp på loggerTelnet skall efter en eller två sekunder komma upp på LOGGER's terminalfönster, se bild nedan.

Du skall nu logga in på DX-kluster med din anropssignal och detta skall du skiva in på LOGGER's terminalfönster, se bild nedan. Efter detta trycker man ENTER och förhoppningsvis skickas denna rad över till loggerTelenet-programmet och vidare till DX-klustert. En förhoppning är att DX-klustret svarar med en korrekt inloggning och du är inne på DX-nätet.

För att lämna DX-klustret skriver du i terminalfönstret "BYE" eller också kan man helt brutalt stänga loggerTelnet-programmet.


GRATTIS nu är du uppkopplad i LOGGER till DX-nätet!


Nu finns det många funktioner under P-radio och inställningar för DX-kluster och LOGGERNET.


Jag kommer förhoppningsvis att uppdatera detta dokument med mera information om de möjliga inställningarna och funktionerna i LOGGER för att förenkla DX-kluster och LOGGERNET användandet. För dagen hänvisar jag till att prova funktioner under menyvalet P-radio och se vad som händer samt läsa den bristfälliga hjälptexten som finns under HELP samt i help.htm dokumentet.

73 de ULF/SM0LCB