Comment on contest HOMELOGG OP QTH SOLNA     de SM7LCB

Hej,
 
LY-contest men det blev inte så många QSO i loggen och det var väl
inga conds heller.
 
Körde SM7DTE på alla mina band utom 10 GHz. Varför började jag undra.
Nu är det kanske kört med 10 GHz till nästa besök på Öland. Men senare
lyckades jag köra SM1HOW men noterade att riktningen inte stämmer
alls utan är många grader fel. Tror jag uppskattade det till -15!
Då är det inte lätt att få QSO när man pekar så snett. Jag får ta och
kontrollera detta noggrannare när jag åker ner till Öland nästa gång.
 
/ULF
_______________________________________________________________________

Contest: HOMELOGG OP QTH SOLNA       Call: SM7LCB
Section:                  Loc : JO86GH
                      Date: 20120818
----------------------------------------------------------------------
| Band | TOTAL  | QSO-POINTS | BAD | LOC-POINTS | QRB      KM |
| 1.3G |  1230 |  4  1230 |  0 |  0   0 | LY2VA    492 |
| 2.3G |   168 |  1  168 |  0 |  0   0 | SM7DTE    168 |
| 3.4G |   168 |  1  168 |  0 |  0   0 | SM7DTE    168 |
|  10G |   178 |  1  178 |  0 |  0   0 | SM1HOW    178 |
| MULTI |  1744 |  7  1744 |  0 |  0   0 |         |
----------------------------------------------------------------------

Station description :
1.3G : IC706 + HOMEMADE, 50W, 1.9m Dish
2.3G : IC706 + DB6NT, 40W, 1.9m Dish
3.4G : IC706 + DB6NT, 40W, 1.9m Dish
 10G : IC706 + DB6NT, 5W, 0.6m Dish

----1.3G----1.3G----1.3G----1.3G----1.3G----1.3G----1.3G----


DX Date   Time Call      Loc  Bnd Mod QRB  QTE
 1 20120818 1822 LY2VA     KO14XV 1.3G CW   492 106
 2 20120818 1939 LY3V/P     KO05LH 1.3G CW   298 110
 3 20120818 1837 RA2FCD     KO04BW 1.3G CW   272 123
 4 20120818 1843 SM7DTE     JO75CN 1.3G CW   168 241

Worked Locator
JO75: 1 KO04: 1 KO05: 1 KO14: 1 

Worked DXCC
LY : 2 UA2 : 1 SM : 1 

MODE: CW=100% 
PROP: TR=100% 


----2.3G----2.3G----2.3G----2.3G----2.3G----2.3G----2.3G----


DX Date   Time Call      Loc  Bnd Mod QRB  QTE
 1 20120818 1844 SM7DTE     JO75CN 2.3G CW   168 241

Worked Locator
JO75: 1 

Worked DXCC
SM : 1 

Heard Station
1943z:LY3V/P    

MODE: CW=100% 
PROP: TR=100% 


----3.4G----3.4G----3.4G----3.4G----3.4G----3.4G----3.4G----


DX Date   Time Call      Loc  Bnd Mod QRB  QTE
 1 20120818 1845 SM7DTE     JO75CN 3.4G CW   168 241

Worked Locator
JO75: 1 

Worked DXCC
SM : 1 

MODE: CW=100% 
PROP: TR=100% 


----10G----10G----10G----10G----10G----10G----10G----10G----


DX Date   Time Call      Loc  Bnd Mod QRB  QTE
 1 20120818 2112 SM1HOW     JO97GL 10G CW   178 42

Worked Locator
JO97: 1 

Worked DXCC
SM : 1 

MODE: CW=100% 
PROP: RS=100% 

-----------------------------------------------------------

LOGGER 1.21 (http://welcome.to/logger) by Ulf/SM0LCB

LOGGER ver 1.21, made by Ulf Larsson/SM0LCB.