Comment on contest NAC 1.3GHz Contest       de SM7LCB

Hej,
 
Sen start på testen men körde rätt många. Men många förblev okörda
mest kanske för att man inte var aktiv själv men fick heller inte
många förfrågningar utanför de körda stationern.
 
Nytt för denna test är kanske att SM3BEI bara kom tre på QRB-listan.
Både YL2OW och SP5QAT kom före även om det inte skiljer mycket mellan
BEI och QAT. Provad en del med SP9SOO men det blevv inget denna gången
. Missade en del LY-stationer och även några SP tror jag.
 
Kondsen var nog inget vidare även om YL2OW troligen inte var flyg men
vem vet. I övrigt mest flyg på de längre kontakterna.
 
73 de ULF/SM7LCB in JO86GH
_______________________________________________________________________

Contest: NAC 1.3GHz Contest        Call: SM7LCB
Section: A                 Loc : JO86GH
                      Date: 20121016
----------------------------------------------------------------------
| Band | TOTAL  | QSO-POINTS | BAD | LOC-POINTS | QRB      KM |
| 1.3G |  16606 | 20  7606 |  0 | 18  9000 | YL2OW    575 |
----------------------------------------------------------------------

Station description :
1.3G : IC706 + HOMEMADE, 50W, 1.9m Dish

----1.3G----1.3G----1.3G----1.3G----1.3G----1.3G----1.3G----


DX Date   Time Call      Loc  Bnd Mod QRB  QTE
 1 20121016 2031 YL2OW     KO26WL 1.3G CW   575 84
 2 20121016 1831 SP5QAT     KO02LB 1.3G CW   553 147
 3 20121016 1943 SM3BEI     JP81NG 1.3G CW   553  3
 4 20121016 1948 SK4AO     JP70TO 1.3G CW   481 354
 5 20121016 2007 SM4DXO     JP70VO 1.3G CW   480 355
 6 20121016 1811 LY2R      KO15VS 1.3G CW   455 95
 7 20121016 1941 SM0DFP     JP90JC 1.3G CW   442 16
 8 20121016 1951 OZ9KY     JO45VX 1.3G CW   420 268
 9 20121016 2016 OZ9PP     JO47VA 1.3G CW   420 284
10 20121016 1924 YL2AJ     KO16OX 1.3G CW   415 77

Worked Locator
JO45: 1 JO47: 1 JO64: 1 JO65: 1 JO75: 1 JO77: 1 JO79: 1 
JO94: 1 JO97: 1 JO99: 2 JP70: 2 JP81: 1 JP90: 1 KO02: 1 
KO03: 1 KO15: 1 KO16: 1 KO26: 1 

Worked DXCC
SM :11 LY : 1 SP : 3 YL : 2 OZ : 2 DL : 1 

MODE: CW=100% 
PROP: TR=100% 

-----------------------------------------------------------

LOGGER 1.21 (http://welcome.to/logger) by Ulf/SM0LCB

LOGGER ver 1.21, made by Ulf Larsson/SM0LCB.