VHF/UHF contest program    LOGGER    The Step After...

 Last updated 8 September 2009.

For link to LOGGER home page go here.

Notering om LOGGER.

Jag vill påpeka att SSA sedan 8 september inte anser att LOGGER tillverka EDI-filer som speglar de QSO som man matat in i programmet. Jag har ännu inte sett bevis att detta påstående är sant. I och med att jag inte har sett spår av detta beteende i programmer så har jag svårt att rätta eventuellt fel i programmet. Jag tror idag inte det finns något fel i tillvekningen av EDI-filer, så jag tycker ni kan fortsätta att använda programmet. För den som tvivlar på LOGGER finns ju andra alternativ.

73 de ULF/SM0LCBSM7LCB
End of this page
Document made with Nvu